Çarşamba , 27 Ekim 2021
Ana sayfa » İş fikirleri » SGK işverenler rehberi

SGK işverenler rehberi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGIK) tarafından iş yeri sahipleri için hazırlanmış güzel bilgiler içeren rehber yazısı

İŞYERİ TESCİLİ NASIL YAPILIR?

Sosyal Güvenlik Mevzuatı açısından sigortalı çalıştımaya başladığınız tarihten itibaren işveren sayılırsınız.

İşyerinizi en geç sigortalı çalıştırmaya başladığınız tarihte SGK’ya işyeri bildirgesi vererek tescil ettirmelisiniz.

İşyerinizi aynı il içinde başka bir Sosyal Güvenlik Merkezinin bölgesine taşımanız hâlinde işyeri bildirgesi vermenize gerek yoktur, durumu nakil tarihini takip eden 10 gün içinde eski ve yeni SGM’ye dilekçeyle bildirmeniz yeterli olacaktır.

İşyerinizi;

  • Faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakletmeniz halinde kendinizce; başka bir İşverene devretmeniz halinde ise devralan işverence nakil veya devir tarihini takip eden on gün içinde,
  • İşyerinin mirasçılara intikali hâlinde mirasçılarca, ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde,
  • TTK hükümlerine tabi şirketlerin nevilerinin değiş- mesi, birleşmesi, bölünmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususlann ticaret siciline tesciline ilişkin ilan tarihini takip eden on gün içinde,
  • Adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması halinde ise, en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde,

işyeri bildirgesi ile SGK’ya bildirmelisiniz.

İŞE SİGORTALI BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

Çalıştırmaya başlatacağınız sigortalıyı işe başlayacağı tarihten en geç 1 gün öncesine kadar SGK’ya elektronik ortamda işe giriş bildirgesi ile bildirmelisiniz. Ancak;

  • İnşaat, balikçılık ve tarım işyerlerinde çalışmaya başlayacak sigortalilar için, en geç çalışmaya başlatildığı gün,
  • Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında işe alınan sigortalılar için çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde,
  • Ev hizmetlerinde 10 gün ve üzeri süre ile çalışanları, çalışmaya başladıkları ayın sonuna kadar,
  • Yabancı uyruklu çalışanların ise çalışma izin başlangıç ya da çalışma izin başlangıç tarihinin size tebliği tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde, SGK’ya bildirmelisiniz.
Bunuda okumalısın !  Adsense Vergi Beyanı Nedir, Nasıl Yapılır?

Sigortali işe giriş bildirgesinin verilmesi gereken yasal sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde bildirgeyi, resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde SGK’ya vermeniz durumunda süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

Yeni tescil edilen işyerlerinizde, sigortalı çalıştırmaya başladığınız tarihten itibaren bir ay içinde işe alacağınız kişilerin sigortalı işe giriş bildirgesini en geç işyerinizin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde vermeniz halinde süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

E-sigorta yoluyla yaptığınız işe giriş bildirimlerini; bildir- gede belirtilen işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23.59’a kadar e-sigorta yoluyla iptal edebilirsiniz.

Ay içinde çalıştırdığınız sigortalıları ve primlerini, izleyen ayın 23’üncü günü saat 23.59’a kadar e-Sigorta kana- liyla SGK’ya bildirip, primlerini ay sonuna kadar da SGK’nın anlaşmalı olduğu bankalara ödemelisiniz. Bildirimin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, aylık prim ve hizmet belgesini, son günü izleyen ilk iş günü saat 23:59’a kadar, e-Sigorta kanalıyla gönderebilirsiniz.

İşten ayrılan çalışanlarınızı, işten aynıldıklan günü takip eden on gün içinde işten ayılış bildirrgesini e-Sigorta kanalıyla SGK’ya gönderebilirsiniz.

İŞ KAZASI  VE MESLEK HASTALIĞI NASIL BİLDİRİLİR?

4/B (Bağ-Kur)’lu sigortaliılarımız için; is kazası geçirmesi halinde, bir ayı geçmemek sartıyla geçirdiği iş kazasına ilişkin rahatsızliğının bildirime engel olmadığı günü takip eden 3 (üc) is günü içinde SGK’ya bildirmelisiniz. Bildirimin yasal süresi dışında yapılması halinde bildirim tarihine kadar geçen süre için tarafınıza geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez.

İş kazası veya meslek hastalığı ya da analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeniz için, GSS dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarınızı ödemelisiniz.

Analik halinde doğum öncesi ve doğum sonrası çalışmadığınız sürelerde geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeniz için yatarak tedavi şartı yoktur.

Bunuda okumalısın !  En iyi iş fikirleri 2019

İşyerinizde iş kazasının yaşanması durumunda iş kazasının “o yer” yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve SGK’ya da en geç kazanın gerçekleştiği tarihi takip eden üç iş günü içinde bildirmelisiniz.

İş kazasının kontrolünüz dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde bildirim süresi iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar.

Tarafınızca çalışanınızın meslek hastalığına tutulduğunun öğrenilmesi ya da size bildirilmesi halinde, durumun öğrenildiği günden başlayarak üç iş günü içinde SGK’ya bildirmelisiniz.

İşyerinizde ücretsiz çalışan eşiniz sigortalı sayılmaz.

İşyeri kayıt ve belgelerinizi ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere 10 yıl süreyle saklamak ve istenilmesi halinde 15 gün içinde ibraz etmek zorundasınız.

Emekli olduktan sonra 4/b (Bağ-Kur) statüsünde çalışmaya devam etmeniz halinde emekli aylıklarınız- dan Sosyal Güvenlik Destek Primi kesilmez.

Lütfen yazımızı oylayın
[Total: 2 Average: 5]

Hakkında admin

BU YAZILARI DA MUTLAKA OKUYUN -----------------------------------------------------

İsterseniz bunları okuyun !

Yabancı personel çalıştırma

Firmalar için en önemli giderler arasında personel giderleri yer almaktadır. Kalifiye ve işinde uzman yabancı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir