Salı , 26 Ekim 2021
Ana sayfa » Sosyal Medya » Önemli Web Verileri Soru Cevap

Önemli Web Verileri Soru Cevap

Bu gönderideki soruları üç bölüm halinde düzenledik: Metrikler ve Araçlar, Sayfa Deneyimi ve Arama, AMP. Bunları yararlı bulacağınızı umuyoruz.

METRİKLER VE ARAÇLAR
Soru :  Arama’nın dikkate aldığı Önemli Web Verileri nereden geliyor?
Cevap :  Veriler, gerçek kullanıcı ziyaretlerine ve web sayfalarıyla olan etkileşimlere (alan verileri olarak da bilinir) dayanan Chrome Kullanıcı Deneyimi Raporu ndan gelir. Açıkça söylemek gerekirse, veriler sayfa yükleme ile ilgili laboratuvar simülasyonlarına veya Googlebot gibi insan olmayan bir ziyaretçinin ziyaretlerine göre hesaplanmaz.
Soru :  Tek tek URL’ler için puanlar nasıl hesaplanır? Başka bir deyişle, bir sayfanın önemli web verileri değerlendirmesini geçip geçmediği nasıl belirlenir?
Cevap :  Metrikler, 28 günlük bir süre üzerinden yüzde 75’lik dilim olarak hesaplanır. Yüzde 75’lik dilimi kullanarak, siteye yapılan ziyaretlerin çoğunda (3/4) hedef performans düzeyinin yakalandığını veya bunun üzerine çıkıldığını anlarız. Bir sayfa üç metriğin tümü için önerilen hedeflere ulaşırsa önemli web verileri değerlendirmesini geçer. Dağıtım ve toplama ile ilgili daha ayrıntılı bilgiyi burada bulabilirsiniz.
Soru :  Kısa süre önce yayınlanıp henüz 28 günlük veri oluşturmamış bir URL nin puanı nasıl hesaplanır?
Cevap :  Search Console ‘un sayfa deneyimi verilerini raporlamasına benzer şekilde, benzer sayfaları gruplandırma gibi teknikler kullanabilir ve bu toplamaya göre puanları hesaplayabiliriz. Bu, çok az trafik alan veya hiç trafik almayan sayfalar için geçerlidir. Dolayısıyla, alan verileri olmayan küçük siteler için endişeye gerek yoktur.
Soru :  Lighthouse ve Chrome Kullanıcı Deneyimi Raporu gibi farklı araçlarda neden farklı metrik değerleri görüyorum?
Cevap :  Önemli Web Verileri, kullanıcıların çevresel koşullarından ve etkileşimlerinden etkilenen gerçek kullanıcı ziyaretlerine dayanmaktadır. Lighthouse gibi araçlar laboratuvar simülasyonlarıdır. Lighthouse bazı kullanıcılar için metriklerin nasıl olabileceği ve hangi iyileştirme fırsatlarının bulunduğu konusunda zamanın belli bir noktasına ait genel bir görünüm sunsa da bu görünüm gerçek kullanıcıların ziyaretlerine dayalı olarak toplanan verilerden farklı olabilir.
Soru :  Search Console’daki Önemli Web Verileri raporunda aradığım sayfayı göremiyorum. 
Cevap :  Search Console’da her sorun türü için listelenen bir URL alt kümesi vardır. Bu URL’ler, sitenizde bulunabilecek çeşitli sayfa türlerini temsil eder. Bu raporun amacı, kullanıcıların PageSpeed Insights veya Lighthouse gibi araçlarla hata ayıklama yapabilecekleri sorunlu sayfa türlerini keşfetmelerine yardımcı olmaktır. Tek tek URL’lerin incelenmesiyle ortaya çıkan sorun kalıplarını düzelterek tüm sayfa türünün iyileştirileceğini umuyoruz.
Soru :  noindex sayfaları ve “robots.txt tarafından engellenmiş” sayfalar CrUX veri kümesine dahil ediliyor mu?
Cevap :  CrUX verilerine iki şekilde erişebilirsiniz: PSI ve CrUX API ile Sayfa düzeyinde veya Public Big Query Dataset ile Kaynak düzeyinde. İlki yalnızca hem herkese açık olarak dizine eklenebilen hem de bir trafik eşiğini karşılayan sayfalarla ilgili bilgileri gösterirken, ikincisi tüm herkese açık ve özel sayfalardan elde edilen toplu verileri içerebilir.
Soru :  Kullandığım bir Üçüncü Taraf hizmeti (istemci taraflı A/B Testi, Sosyal Yerleştirme, Kişiselleştirme Motorları, Yorum Sistemleri vb.), sitemi yavaşlatıyor. 
Cevap :  Siteler, çeşitli üçüncü taraf kod ve hizmetlerinden yararlanmayı seçebilir. Önemli Web Verileri ile ilgili metrikler bu seçimler arasında bir ayrım yapmaz, yalnızca son kullanıcının gördüğü şekilde sayfada gözlemlenen genel deneyimi dikkate alır. Bir sayfadaki diğer tüm özellikler gibi, deneyimdeki üçüncü taraf bileşenlerinin de Önemli Web Verileri üzerindeki etkisini düzenli olarak değerlendirmek faydalı olabilir.
Kullanıcı deneyimini geliştiren ve iyileştirilmiş Önemli Web Verileri metriklerine yansıtılacak daha iyi bir entegrasyon veya yapılandırma biçimi bulunabilir. Sayfalarınızda üçüncü taraf JavaScript’inin nasıl optimize edileceğini öğrenmek için web.dev’deki bu kaynakları inceleyebilirsiniz. (1234)
Soru :  Google’ın önerilerinde neden tüm sayfa türleri için aynı Önemli Web Verileri eşikleri kullanılıyor? Örneğin, bir gazetenin ana sayfası, bir makaleyle veya yorum sayfasıyla aynı değildir.
Cevap :  Önemli Web Verileri tüm sayfa türleri için geçerli olan temel metriklerdir. Eşik aralıklarını belirlemek için çok çeşitli sayfaları analiz ettik ve sayfa türünden bağımsız olarak temel kullanıcı deneyimi gereksinimlerine odaklanan araştırmalardan yararlandık.
SAYFA DENEYİMİ VE ARAMA
 
Soru :  Sayfa deneyimi güncellemesi nedir ve diğer sıralama sinyallerine kıyasla ne kadar önemlidir?
Cevap :
Sayfa deneyimi güncellemesiarama algoritmalarımızın bir sorguya yanıt olarak gösterilecek en iyi içeriği belirlemek için yüzlerce başka sinyalle birlikte kullanacağı yeni bir sinyal sunar. Sistemlerimiz, sayfa deneyiminin bazı yönleri yetersiz olsa bile genel itibarıyla en iyi bilgileri içeren sayfalara öncelik vermeye devam edecektir. İyi bir sayfa deneyimi, faydalı ve alakalı içeriklere sahip olmanın daha az önemli olduğu anlamına gelmez.
Bu, mobil uyumluluk güncellememiz veya hız güncellememiz gibi geçmişte yaptığımız değişikliklere benzer. Sayfa deneyimi, tıpkı bu sinyallerdeki gibi eşitliği bozan türden durumlarda daha önemli olacaktır. Benzer kalite ve içeriğe sahip birden çok sayfa varsa sayfa deneyimi daha iyi olanlar, olmayanlara göre daha iyi performans gösterebilir.
Kısacası, sayfa deneyimini kullanmaya başladığımızda yayıncılar hâlâ iyileştirme yapmaya çalışıyorlarsa anında önemli bir düşüş yaşayabileceklerinden endişelenmemelidir. Ancak zamanla bu iyileştirmeleri göreceli bir öncelik haline getirmeye odaklanmalıdırlar. Zira giderek daha fazla site sayfa deneyimini geliştirmeye devam ettikçe bu durum yayıncıların yakalamak isteyecekleri bir standart haline gelecektir.
Soru :  Google Arama, Chrome dışı tarayıcılarda kullanılırken Önemli Web Verileri, sıralama açısından dikkate alınan bir unsur mudur?
Cevap :  Evet. Önemli Web Verileri’ne dayalı sayfa deneyimi sıralama sinyalleri tüm dünyada mobil cihazlardaki tüm tarayıcılarda uygulanır.
Soru :  Sayfa deneyimi güncellemesi için İmzalı Takas gerekli mi?
Cevap :  Hayır, İmzalı Takas (SXG), sayfa deneyimi avantajları için bir gereklilik değildir. Bununla birlikte, teknolojiyi sayfa deneyiminizi iyileştirmek için seçeneklerden biri olarak düşünebilirsiniz. İçeriğinizi İmzalı Takas olarak sunmak, son kullanıcılara sunulmasını optimize etmeye yardımcı olabilir ve bu nedenle LCP metriklerinde iyileşme gözlemledik.
Özellikle, bir sayfanın LCP’si (yani, o sayfaya yapılan tüm ziyaretlerin 75. yüzdelik dilimindeki LCP’nin değeri) zaten “iyi” düzeyde ise, İmzalı Takası LCP için optimize ederek daha fazla sıralama avantajı görmeyi beklememelisiniz. Bu, diğer Temel Web Vitals ölçümleri için de geçerlidir.
Soru :  Sayfa deneyimi sıralaması, Önemli Web Verileri için hangi değerlerin “iyi” eşikte kabul edildiğine dair yayınlanmış önerilere göre nasıl işler?
Cevap :  LCP, FID ve CLS (Önemli Web Verileri) ile ilgili önerilerden her biri “iyi” bir puan oluşturan belirli bir değeri özetlemektedir. Sıfıra yakın olmak tüm bu metrikler için daha iyi olduğundan, sıfır ile belgelenen değer (dahil) arasındaki herhangi bir puanın “iyi olarak tanımlanan aralıkta” olduğunu söyleyebiliriz.
Google’ın sayfa deneyimi sıralaması, Önemli Web Verileri ’nden her birini ayrı birer sıralama sinyali olarak değerlendirir. Sayfa deneyimi sıralamasının etkisi, bireysel Önemli Web Verileri puanlarına bakılmaksızın tüm Önemli Web Verileri açısından iyi olarak tanımlanan aralıktaki tüm sayfalarda aynı olacaktır. Örneğin, 1.750 ms.lik LCP’ye (“iyi” olarak tanımlanan LCP düzeyinin üzerinde) sahip bir sayfa ve 2.500 ms’lik (“iyi” düzeyinde) başka bir sayfa, LCP sinyaline göre farklı görülmez.
Ancak diğer Önemli Web Verileri de dahil olmak üzere yüzlerce başka sinyal, söz konusu iki sayfa için farklı sıralamalara neden olabilir. İyi olarak tanımlanan aralığın dışında, iki sayfanın Önemli Web Verileri metriği değerlerinin farklı olması, sayfa deneyimi sıralamasının da farklı olmasına yol açabilir.
Soru :  Bir web sayfasının AMP ve AMP olmayan sürümlerini yayınlarsam Google hangi sürümün bağlantısını verir?
Cevap :  AMP sürümünün. Bir sayfanın her iki sürümü de sunulmuşsa Google bugün olduğu gibi mobil cihazlarda sayfanın AMP sürümüne bağlantı vermeye devam eder.
En Çok Okunan Haberler bandı için Google Haberler içerik politikalarına uyumlulukla ilgili ek bir şart olduğunu lütfen unutmayın.
Soru :  Bir yayıncı, sayfalarının sıralamada Önemli Web Verileri’nin avantajından yararlanıp yararlanmadığını nasıl anlayabilir?
Cevap :  Sayfa deneyimi sıralaması, sayfaların, diğer ölçütlerin yanı sıra Önemli Web Verileri tarafından ölçülen kullanıcı deneyimine göre değerlendirilmesi ile ilgilidir. Sitelerin, kullanıcı deneyimi hedefleri ile diğer işletme hedefleri arasında bir denge tutturmak isteyebileceğinin farkındayız.
Önemli Web Verileri açısından “iyi” puanını alan sayfalar kullanıcı deneyiminde arzu edilen bir düzeye ulaşır ve sayfa deneyimi sinyalinin diğer bileşenlerinin (HTTPS, mobil uyumluluk vb.) “uygun” kabul edilmesi şartıyla, sıralamanın sayfa deneyimi bileşeninde önemli bir iyileşme elde edebilir.
Önemli Web Verileri metriklerinden en az birinde “iyi” puanını alamayan veya diğer sayfa deneyimi ölçütlerini karşılamayan sayfalarınız varsa zaman içinde o boyutlarda iyileştirme yapmaya odaklanmanızı öneririz. Sayfa deneyiminin tüm bileşenleri önemlidir. Ancak sayfa deneyiminin bazı yönleri yetersiz olsa bile genel itibarıyla en iyi bilgileri içeren sayfalara öncelik veririz.
İyi bir sayfa deneyimi, faydalı ve alakalı içeriklere sahip olmanın daha az önemli olduğu anlamına gelmez. Bununla birlikte, benzer içeriğe sahip birden çok sayfanın olduğu durumlarda sayfa deneyimi, Arama’da görünürlük açısından çok daha önemli hale gelir.

 

EN ÇOK OKUNAN HABERLER
Soru :  Web sayfam, Önemli Web Verileri’nden geçerli puan alamasa da En Çok Okunan Haberler bandında görüntülenebilir mi?
Cevap :  Evet. En Çok Okunan Haberler bandında yakında yapılacak değişiklikle birlikte, sayfa deneyimi durumlarından veya Önemli Web Verileri puanlarından bağımsız olarak tüm web sayfaları En Çok Okunan Haberler bandında görüntülenebilecektir. Değişiklikler hayata geçirildiğinde tek şart, Google Haberler içerik politikalarıyla uyumluluk olacak ve tüm sayfalarda sayfa deneyimi bir sıralama sinyali olarak kullanılacaktır.
AMP
Soru :  Bu, AMP’nin etkin bir şekilde sıralama sinyali olarak kullanılacağı anlamına mı geliyor? 
Cevap :  AMP hiçbir zaman sıralama sinyali sayılmamıştır ve sayılmayacaktır. AMP, site sahiplerinin güzel ve yüksek performanslı web sayfaları oluşturmak için kullanabileceği, ayrıca sayfa deneyimini iyileştirmeye yardımcı olan birçok yerleşik özellikten yararlanabileceği bir çerçevedir.
Soru :  AMP sayfalarım her zaman iyi bir sayfa deneyimi sunacak mı? Zaten AMP kullanıyorsam başka herhangi bir şey yapmam gerekir mi? 
Cevap :  AMP Projesi’ne dünyanın dört bir yanından katkıda bulunanların amacı, site sahiplerinin AMP sayfaları oluştururken yüksek performanslı bir deneyim sunma yolunda güzel bir başlangıç yapmalarını sağlamaktır. Ancak diğer birçok çerçeve gibi AMP de web geliştirme ile ilgili en iyi uygulamaların tümünü hayata geçiremez. Bu blog yayınında geliştiriciler gerek yayıncının sitesinden gerek bir AMP önbelleği aracılığıyla sunulan AMP sayfalarının optimize edilmesini sağlamaya yönelik çeşitli öneriler bulabilirler.
Soru :  Artık AMP kullanmak istemeyen siteler için seçenekler var mı? 
Cevap :  Evet, iyi bir sayfa deneyimi sunmak için AMP dışında kullanılabilecek birçok yöntem vardır. Site sahipleri çeşitli araçlardan/çerçevelerden istediklerini kullanabilir. Bu kişilere, sitelerinin, Önemli Web Verileri gibi sayfa deneyimi ölçütlerine göre ne durumda olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek için Search Console’ u ziyaret etmelerini öneririz. Ayrıca web.dev/vitals adresindeki kaynaklara göz atabilirler.
AMP sayfalarını devre dışı bırakmak isteyen yayıncılar buradaki önerileri uygulayabilirler.
 
Soru :  AMP sayfalarımın iyi bir sayfa deneyimi sunup sunmadığını nasıl anlarım?
Cevap :  AMP Projesi, site sahiplerinin AMP içeriklerinin Önemli Web Verileri’ne göre ne durumda olduğunu anlamalarına yardımcı olmak için AMP Sayfa Deneyimi Kılavuzu adlı bir araç yayınladı. Bu araçta ayrıca AMP sayfalarının nasıl iyileştirileceği konusunda uygulanabilir öneriler de yer alıyor. Bir AMP sayfası Önemli Web Verileri nden geçerli puan alamazsa ve uygulanabilir geri bildirim yoksa geliştiricilerin araçtaki kanalları kullanarak bu sorunları AMP ekibine bildirmeleri önerilir.
Soru :  Sayfa deneyimi sıralama sinyalleri yalnızca önbellekten yüklenen AMP içeriğini mi dikkate alıyor? 
Cevap :  Bir sayfa için sayfa deneyimi sinyalleri, sayfaların aldığı gerçek trafik dikkate alınarak, sunulan deneyimin gözlemlenmesiyle belirlenir. AMP söz konusu olduğunda bu, kullanıcının içerikle nasıl karşılaştığına bağlı olarak sayfaların yayıncının kaynağından veya AMP önbelleğinden sunulabileceği anlamına gelir. Bu nedenle, AMP kullanan geliştiricilere, bu iki kaynaktan sunulan sayfaların optimize edildiğinden emin olmalarını öneririz.
Geliştiricilerin kendi sitelerinde AMP Önbellek optimizasyonlarını uygulamak için AMP Optimize Edicileri kullanmalarını tavsiye ederiz. Ek yardım olarak, yayıncılar AMP sayfalarının hangi yönlerinin iyileştirilebileceğini anlamak için AMP Sayfa Deneyimi Kılavuzu‘nu kullanabilirler.
Soru :  Google AMP Görüntüleyici den gelen veriler nasıl ilişkilendirilir?
Cevap :  Sayfa deneyimi sinyalleri, kullanıcıların web’deki deneyimlerini yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle, Google AMP görüntüleyiciyle ilişkilendirilen ziyaretleri bir AMP URL’sinin verilerine dahil ederiz. Eşlenmiş AMP söz konusu olduğunda, AMP olmayan standart sayfa bağımsız olarak ilişkilendirilir.
Soru :  Google, AMP’ye yatırım yapmaya devam ediyor mu?
Cevap :  Google Arama, kullanıcıların web içeriğiyle etkileşimde bulunurken güzel bir sayfa deneyimi yaşamalarını sağlamaya odaklanmıştır. Sayfa deneyimi, kullanıcıların sadece web sayfalarının bilgi değerini değil, bu sayfalarla etkileşim deneyimini nasıl algıladıklarını ölçen bir dizi sinyaldir.
AMP Projesi, güçlü kullanıcı deneyimleri oluşturma konusuna odaklanmaya devam edecektir. Bu kapsamda, sayfa deneyimi sinyalleri doğrultusunda optimizasyon yapılacaktır. AMP Projesi’nin güzel bir kullanıcı deneyimi sağlayan web sayfaları sunma hedefine yürekten inanan Google, AMP’ye yatırımlarını sürdürecektir.
Google Arama, web sayfalarının AMP sürümleri mevcut olduğunda kullanıcıları bu sayfalara yönlendirmeye devam edecektir. Böylece kullanıcılar, gizliliği koruyan önceden oluşturma özelliğinden ve AMP önbelleklerinden sağlanan hız iyileştirmelerinden yararlanabilecektir.
Soru :  İyi bir sayfa deneyimi sunmak için AMP’yi devre dışı bırakmayı düşünen yayıncıların dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir?
Cevap :  AMP’nin kullanıcı deneyimi ile ilgili hedefleri ve sayfa deneyimi birbiriyle yakından ilgilidir. Bu nedenle AMP, minimum sürekli çabayla iyi bir sayfa deneyimi sunan web sayfaları oluşturmak isteyen yayıncılar için uygun maliyetli ve basit bir çözümdür. Ancak AMP’de yayıncıların karşılaşabileceği bazı kısıtlamalar vardır.
Örneğin, karmaşık etkileşimli deneyimler oluşturmak zor olabilir, ayrıca yayıncıların kullanmak isteyebileceği üçüncü taraf hizmetleri her zaman AMP ile entegre edilmez.
Para kazanma konusunda, AMP, kullanıcı deneyimine öncelik vermeyi yayıncının gelir elde etme becerisiyle dengeler. Yayıncılar buradaki yönergeleri izleyerek AMP sayfalarının gelir potansiyelini optimize edebilir. AMP kullanmayı bırakmayı düşünen yayıncıların iyi bir sayfa deneyimi sunmak için muhtemelen bir miktar yatırım yapması gerekecektir. AMP olmayan sayfalara sahip yayıncıların, sayfa deneyimi oluşturmak için kullanabilecekleri teknolojilerle ilgili herhangi bir sınırlama yoktur, ancak iyi bir sayfa deneyimi sunmak için bazı öğelerin optimizasyona ihtiyacı olabilir.
AMP sayfalarını devre dışı bırakmak isteyen yayıncılar buradaki önerileri uygulayabilirler.
Soru :  AMP’yi kullanmamaya karar veren yayıncılar, içeriklerinin En Çok Okunan Haberler bandında görüntülenmeye uygun olup olmadığını nasıl anlayabilirler?
Cevap :  Yakında En Çok Okunan Haberler’de yapılacak değişiklikle birlikte, haber yayıncılarının AMP veya başka bir teknoloji yoluyla sunulan tüm içerikleri, Google Haberler içerik politikalarına uymak şartıyla En Çok Okunan Haberler bandında görüntülenmeye uygun olacaktır. Pratikte içeriğin görünüp görünmeyeceği, sıralamanın dikkate aldığı unsurlara göre değişecek, sayfa deneyimi ölçütleri de bunlardan biri olacaktır. Açıkça söylemek gerekirse, sayfa deneyimi metriklerinden bağımsız olarak her türlü içerik Google Arama’daki En Çok Okunan Haberler özelliği için uygundur.
Soru :  AMP sayfalarım iyi bir sayfa deneyimi sunmasa bile En Çok Okunan Haberler Bandı nda görüntülenmeye uygun olur mı? 
Cevap :  Evet, Google Haberler içerik politikalarına uyan tüm içerikler En Çok Okunan Haberler bandında görüntülenmeye uygundur. Sayfa deneyimi, iyi bir sayfa deneyimi sunmak için önemli olan bir dizi sinyali ifade eder. Bu sinyaller, En Çok Okunan Haberler Bandı da dahil olmak üzere sıralamada etkili bir unsur haline gelmektedir.
Bu, sayfanın En Çok Okunan Haberler bandındaki yerleşimi belirlenirken, içeriğin kendisi ve sorgu ile eşleşme gibi birçok unsurun yanı sıra sayfa deneyimi ile ilgili unsurların da dikkate alınacağı anlamına gelir. Sayfa deneyimi sıralaması, kullanıcıların beklediği ve diğer yayıncıların da ulaşmak istediği bir standart haline geldiğinden, yayıncılar zamanla sayfa deneyimini iyileştirmeyi göreceli bir öncelik haline getirmeye odaklanmalıdır.
Soru :  İçerik yayınlamak için AMP kullanmaktan vazgeçip sayfa deneyimini kendi başıma optimize etmek gibi farklı bir yaklaşım kullanırsam Google, içeriğimi AMP kullandığımdaki gibi mi sıralar? 
Cevap :  Sayfa deneyimi, teknolojiden bağımsız bir sıralama sinyali olarak tasarlanmıştır. Geliştiriciler kendi seçtikleri çerçeve ile çalışabilirler. AMP kullanımının bırakılarak farklı bir yaklaşıma geçilmesi, AMP olmayan sayfaların sıralanma biçimini etkilemez.
Soru :  Artık AMP’yi kullanmamaya karar verirsem başka neleri göz önünde bulundurmam gerekir? Bu durum, içeriğimin Keşfet veya Google Haberler deki görünümünü nasıl etkiler?
Cevap :  Keşfet feed’inde çok fazla AMP içeriği gösteriliyor olsa da AMP bu alanda yayın yapmak için bir şart veya sıralama unsuru değildir. AMP sayfalarına yönelik makale kartlarında otomatik olarak daha büyük bir küçük resim kullanılabilir. Daha büyük olan bu resimler, daha ufak boyuttaki küçük resimlere kıyasla daha yüksek tıklama oranına sahiptir.
Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, AMP’yi kullanmamaya karar verirseniz AMP olmayan içeriğiniz için Google’a daha büyük resimler sunmanızı öneririz. Bunu, her sayfaya max-image-preview:[large] robots meta etiket ayarını ekleyerek yapabilirsiniz.
AMP’yi kullanmayı bırakmayı düşünüyorsanız lütfen buradaki adımlara bakın. Google Haberler ile ilgili noktalar için sonraki soruya bakabilirsiniz.
Soru : AMP kullanan yayıncılar, yayınlarının Google Haberler uygulamasında nasıl görüneceğini düşünmelidir? 
Cevap :  Bugün Google Haberler uygulaması, mevcut olduğunda AMP içeriğini görüntülese de yalnızca AMP içeriğiyle sınırlı değildir. Google Haberler uygulama ekibi, AMP olmayan web sayfalarına yönelik desteği daha da kapsamlı hale getirmek ve sayfa deneyimine göre optimize etmek için çalışmaktadır. AMP’den AMP olmayan bir ortama geçmeyi düşünen yayıncı iş ortaklarımıza destek vereceğimizi belirtmek isteriz.
Lütfen yazımızı oylayın
[Total: Average: ]
Bunuda okumalısın !  Facebook engelleyenleri bulma

Hakkında admin

BU YAZILARI DA MUTLAKA OKUYUN -----------------------------------------------------

İsterseniz bunları okuyun !

Instagram Limitlerine Takılmamak İçin 5  Harika Yöntem!

Instagram’ın spam ve kötüye kullanımı tespit etmek ve bunlarla mücadele etmek için uyguladığı günlük limitler, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir