Salı , 28 Eylül 2021
Ana sayfa » İş fikirleri » Kadın sigortalıların hakları

Kadın sigortalıların hakları

YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Doğum sonrası analık hali izni bitiminden itibaren kadın sigortalı ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek sigortalılara istekleri halinde;

 • Birinci doğumda 60 gün,
 • İkinci doğumda 120 gün,
 • Sonraki doğumlarda ise 180 gün,

süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. Çoğul doğum halinde bu sürelere 30’ar gün eklenir. Çocuğun engelli doğması halinde ise bu süreler 360 gün olarak uygulanır. Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince işçiye işsizlik Sigortası Fonundan yarım çalışma ödeneği ödenir.

YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN NASIL YARARLANILIR?

 • Çocuğun hayatta olması,
 • Yarım çalışmaya başlanmış olması,
 • Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılmış olması,
 • Sigortalının doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması,
 • Doğum ve evlat edinme sonrası analık hâli izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunması gerekir.

YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde İşsizlik Sigortası Fonundan aylık olarak ödenir. Yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır.

DOĞUM BORÇLANMASI

Kadın sigortalılarımız doğum tarihinden sonra çalışamadıkları çocuk başına iki yıllık süreyi geçmemek, borçlanılacak sürelerde sigortalı sayılmamak ve Çocuğun yaşaması şartlarıyla toplamda 6 yıllık süreyi borçlanabilir.

Kadın sigortalılarımızın borçlanma yapabilmesi için doğumdan önce;

 • 4/A (SSK) kapsamında tescil edilmiş ve adına kısa veya uzun vadeli sigorta kollarına tabi prim bildirilmiş/tahakkuk etmiş olmalı,
 • 4/B (Bağ-Kur) bakılmaksızın tescil edilmiş/tahakkuk edilmiş olmalı,
 • 4/C (Emekli Sandığı) kapsamında tescil edilmiş olmalı, kapsamında prim ödemesine borçlanılan sürede çocuğun yaşaması gerekmektedir.
 • Sigortalılığı ilk defa kısa vade sigorta kollarına tabi prim bildirilerek başlayan kadın sigortalılarımızın doğum borçlanması yapması halinde sigortalılık başlangiç tarihi uzun vade primi bildirilen tarihten borçlanılan süre kadar geriye doğru gidilerek tespit edilir.
 • Doğum borçlanması talebi kabul edilen sigortalının iki yıllık borçlanma süresi içinde zorunlu sigortalı hizmetlerinin olması halinde, zorunlu sigortaliılık süreleri borçlanma sürelerinden düşülür.
 • Borçlanma statüsü sigortalının borçlanma müracaat tarihindeki talebine göre, müracaat ettiği tarihte herhangi bir çalışması olmayan sigortalıların ise en son sigortalılık statüsü esas alınarak belirlenir.
 • 4/A (SSK) statüsüne tabi kadın sigortalılar çeşitli iş kanunları (854, 4857, 5953 ve diğer iş kanunları) gereğince kullandıkları ücretsiz doğum ya da analık izin sürelerini SGK’ya başvurmaları halinde borçlanabilirler.
Bunuda okumalısın !  Yabancı dil öğrenmek için 8 harika uygulama ve site

EMZİRME ÖDENEĞİ

Sigortalı kadına, sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşine, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine doğum anında yaşaması şartıyla 2018 yılı için 149 TL emzirme ödeneği ödenir.

EMZİRME ÖDENEĞİNİN ŞARTLARI NELERDİR ?

Doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması, 4/B (Bağ-Kur) sigortalilanı için ayrıca GSS primi dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlanının ödenmiş olması gerekmektedir.

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkeğe, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneği verilir.

ANALIK İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİ NEDİR ?

Sigortalı kadının analığı halinde; doğumdan önceki ilk 8 haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk 10 haftalık; doğum- dan sonraki sürede ise ilk 8 haftalık çalışmadığı her güne geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.

ANALIK İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİ ŞARTLARI

 • Doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,
 • İstirahatli olduğu süre içinde iş yerinde çalışmamış olması, (Sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışma durumu hariç)
 • İstirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin yitirilmemiş olması,
 • O Doğum olayının canlı veya ölü olarak gerçekleşmiş olması, 4/B (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılanların analıklanı halinde, ayrıca genel sağlık sigortası dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçları ödenmiş olması gerekir.

ENGELLİ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILAR

Sürekli bakıma muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalının yaşlılık aylığı talebi durumunda;

 • 01 Ekim 2008 tarihinden sonraki prim ödeme gün sayısının dörtte biri, prim ödeme gün sayısı toplamına eklenir.
 • 01 Ekim 2008 tarihinden sonraki prim ödeme gün sayısının dörtte biri, sigortalılaların emeklilik için öngörülen yaş hadlerinden indirilir.
 • Prim gün sayısına ilave ve yaş haddinden indirimin yapılabilmesi için söz konusu raporun Kurum Sağlık Kurulunca uygun görülmesi gerekir.
Bunuda okumalısın !  Instagram Otomatik Video Kapatma Nasıl Yapılır?

ENGELLİ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILARDA KIDEM TAZMİNATI

Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sigortalılığını sona erdirmesi halinde hizmet akdinin devamı süresince geçen her tam yıl için işverence sigortalıya 30 günlük ücreti tutanında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

SÜT İZNİ VE DOĞUM SONRASI ÜCRETSİZ İZİN

4/A (SSK) kapsamında çalışan kadın sigortalıların doğum sonrası analık izin süresinin bitiminden itibaren başlamak üzere çocuklan 1 yaşını tamamlayana kadar süt izni haklan bulunmaktadır.

Günlük süt izni hakkı toplamda bir buçuk saattir. Sigor- talı bu bir buçuk saatlik iznini istediği saatlerde, isterse parça parça, isterse tamaminı tek seferde kullanabilir.

Süt izni kullanılması durumunda işveren işçinin ücretin- den kesinti yapamaz.

KADIN SİGORTALI DOĞUM SONRASI ÜCRETSİZ İZİN ALABİLİR Mİ?

İstemesi halinde kadın sigortalıya, toplam 16 haftalık (çoğul gebeliklerde 18 haftalik) doğum öncesi ve sonrası izninin dışında 6 aya kadar ücretsiz izin verilir.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

 • İşveren gebelik süresince kadın sigortalıya periyodik kontrolleri için ücretli izin vermek zorundadır.
 • Kadın sigortalı gebeliğinin doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren sigortalıya da ilk altı ay (bu süre doktor raporu ile bir yıla kadar uzatılabilir.) gece vardiyasında çalıştırılamaz.
 • Kadın sigortalılar maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon, tünel inşaatı gibi yer altında yapılan işlerle, su altında yapılan işlerde çalıştırılamaz.
 • Kadın sigortalılar gece vardiyasında 7.5 saatten fazla çalıştırılamaz.
 • 18 yaşından küçük kadın sigortalılar gece vardiyasında çalıştırılamaz.
 • Gece vardiyasında kadın işçi çalıştıracak işverenler; Öncelikle kadın sigortalıları vardiya değişimlerinde iş yerinden ikametgahina yakın bir merkeze götürüp getirecek servis aracı sağlamalı,
 • Gece vardiyasında çalıştıracakları kadın sigortalıların isimlerini işveren liste halinde bağlı olduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirmeli,
 • Gece vardiyasında çalıştıracak kadın sigortalıların işe başlamadan önce sağlık raporu almaları ve her 6 ayda bir muayenelerini tekrarlamalan gerekir.
Bunuda okumalısın !  Evden kolay para kazanabileceğiniz iş imkanları

KADINLARDA YURTDIŞI BORÇLANMASI

Türk vatandaşlan ile doğumla Türk vatandaşı olup da Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin 18 yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, bu Kanunda belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri halinde, yurtdışında geçen süreleri borçlanabilirler.

Lütfen yazımızı oylayın
[Total: Average: ]

Hakkında admin

BU YAZILARI DA MUTLAKA OKUYUN -----------------------------------------------------

İsterseniz bunları okuyun !

5 Adımda Başarılı Bir Sosyal Medya Fenomeni Nasıl Olunur?

5 Adımda Başarılı Bir Sosyal Medya Fenomeni Nasıl Olunur?   Daha çok kısa bir süre …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir